Dole Food Company Inc. ogłosiła uzyskanie wymaganej zgody w odniesieniu do niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z terminem zapadalności w 2025 r. Reguluje to ich oprocentowane na poziomie 7,25 proc. Obecnie wartość niespłaconej kwoty głównej obligacji opiewa na 300 mln USD.

Specyfiką produkcji rolniczej jest jej silne powiązanie z czynnikami przyrodniczymi. Sektor rolny narażony jest szczególnie na zdarzenia ściśle związane z katastrofami, jak np. szkody o ekstremalnie dużych rozmiarach i zasięgu, wywołane przez klęski żywiołowe. Jednym z elementów zarządzania ryzykiem katastrofalnym (catastrophic risk) jest pokrywanie strat za pomocą różnych mechanizmów: ubezpieczeń prywatnych, instrumentów rynku kapitałowego, wsparcie finansowe na poziomie regionalnym lub centralnym.

Obligacje katastroficzne są specyficznym instrumentem dłużnym, związanym zarówno z rynkiem finansowym, jak również sektorem ubezpieczeniowym. Początki obligacji katastroficznych sięgają lat 90. XX wieku i wiążą się z kryzysem tzw. ograniczonej pojemności ubezpieczeniowej, czyli po prostu finansowej zdolności rynku do wypłaty potencjalnych odszkodowań.

Obecnie ponad 80 proc. światowego rynku bananów jest podzielone między cztery podmioty: Chiquitę, Fyffes, Fresh Del Monte oraz Dole Food Company.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ