AmRest, największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosiła wyniki finansowe wypracowane w drugim kwartale 2017 r.

Podsumowanie

  • 36 nowych otwarć w drugim kwartale 2017 r., łączna liczba restauracji na dzień 14 września 2017 r. to 1460.
  • Wzrost przychodów o 27,2 proc., do 1 mld 243 mln zł (295 mln euro).
  • Wzrost zysku EBITDA o 17,1 proc., do 149 mln zł (35 mln euro),
  • Marża EBITDA na poziomie 12 proc.
  • Spadek zysku netto o 8,8 proc. do 33 mln zł (8 mln euro).

Komentarz

Wojciech Mroczyński, członek zarządu AmRest SA:

Za nami kolejny okres dynamicznego wzrostu działalności Grupy AmRest. Utrzymujące się rosnące trendy sprzedażowe na większości rynków, przyspieszenie tempa rozwoju organicznego, a także intensyfikacja działań w obszarze fuzji i przejęć przełożyły się na znaczną poprawę przychodów naszej firmy. W drugim kwartale tego roku sprzedaż Grupy wyniosła 1 mld 243 mln zł i była o 27,2 proc. wyższa, niż przed rokiem. W tym samym czasie, zysk na poziomie EBITDA osiągnął poziom 149 mln zł i był o 17,1 proc. wyższy, niż rok wcześniej.
Dynamiczna poprawa zyskowności to efekt przede wszystkim dalszego umacniania marż na większości podstawowych rynków Grupy. Zysk EBITDA Grupy AmRest, z wyłączeniem wpływu ostatnich akwizycji (Starbucks i KFC w Niemczech, Pizza Hut we Francji), wzrósł o 21,6 proc. w porównaniu z II kw. 2016 r., tym samym przekraczając po raz kolejny poziom 20 proc. wzrostu zysku EBITDA.
Od wielu lat Grupa AmRest z powodzeniem umacnia pozycję wiodącego operatora sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej (CE) i Hiszpanii. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu markowych konceptów, zintegrowany system łańcucha dostaw, sprawdzone metody zarządzania oraz zespół tworzący unikalną kulturę „Wszystko Jest Możliwe” pozwoliły nam wypracować pozycję lidera CE. Jednocześnie wierzymy, że w przyszłości będziemy w stanie powtórzyć ten sukces na skalę europejską.
W drugim kwartale tego roku AmRest kontynuował zapoczątkowane wcześniej działania
ukierunkowane na wzmacnianie platformy wzrostu firmy w przyszłości. Od początku 2017 r. z sukcesem zamknęliśmy szereg projektów M&A. Nabycie sieci restauracji KFC
w Niemczech, przejęcie biznesu Pizza Hut we Francji i Niemczech czy też – będące w fazie finalizacji – projekty akwizycyjne KFC w Rosji i Francji to wyraz zaufania ze strony właściciela wspomnianych marek i uznania dla naszych dotychczasowych osiągnięć, a także otwarcie perspektywicznych rynków z ogromnym potencjałem rozwijania wspomnianych konceptów.
Dwa tygodnie temu sfinalizowaliśmy również transakcję nabycia udziałów większościowych w serwisie pizzaportal.pl oraz współpracy z jej dotychczasowym właścicielem, tj. Delivery Hero, na innych rynkach CE. Jesteśmy przekonani, że partnerstwo z ekspertem segmentu tzw. agregatorów, tj. operatorów cyfrowych platform do zamawiania jedzenia, przyniesie wiele korzyści zarówno naszym klientom, jak i akcjonariuszom. Obecnie intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem oferty naszych marek na pizzaportal.pl. Wyniki testów pierwszych restauracji na platformie Delivery Hero na Węgrzech przekraczają nasze oczekiwania.
Intensywne działania na polu M&A nie przeszkadzają nam w dynamicznym rozwoju organicznym i dalszej poprawie wyników. W drugim kwartale tego roku odnotowaliśmy wzrost zyskowności na większości rynków. W Hiszpanii marża EBITDA wyniosła 21,1 proc. i była o blisko 2 p.p. wyższa, niż przed rokiem. Udane otwarcia nowych restauracji La Tagliatella utwierdzają nas w przekonaniu o dużym potencjale rozwoju tej marki w regionie. Zachęceni dotychczasowym sukcesem na rynku hiszpańskim, postanowiliśmy rozwijać sieć restauracji w Portugalii. W lipcu tego roku otworzyliśmy pierwszy lokal La Tagliatella w Lizbonie.
W regionie CE udało nam się utrzymać zeszłoroczne marże mimo rosnących kosztów pracy. Największą presję płacową zaobserwowaliśmy na rynku polskim, jednak jej wpływ udało nam się częściowo zniwelować oszczędnościami w pozostałych obszarach kosztów, głównie po stronie kosztów sprzedaży. Wymagające uwarunkowania rynkowe nie przeszkodziły nam osiągać przełomowych wyników. W drugim kwartale tego roku nasz biznes KFC w Polsce odnotował rekordowo wysoką marżę EBITDA. W międzyczasie na rynkach czeskim, węgierskim oraz „Pozostałe CE” marże EBITDA konsekwentnie zbliżają się do 20 proc., zachęcając do dalszych inwestycji w regionie. Z końcem sierpnia tego roku otworzyliśmy pierwszą restaurację Pizza Hut Express w Czechach, korzystając z przyznanych nam rok wcześniej praw do rozwijania tej marki w regionie CE.
W Rosji obserwujemy konsekwentną poprawę wyników. W drugim kwartale tego roku nasz biznes powrócił do dwucyfrowych poziomów zyskowności, osiągając 12,5 proc. marży EBITDA. Stabilna sytuacja w regionie zachęca nas do przyspieszenia tempa rozwoju sieci restauracji na rynku rosyjskim.
Pozytywne wieści płyną również z rynku chińskiego. Przemyślana strategia inwestycyjna, rosnąca skala działalności oraz nieustanne dążenie do doskonałości operacyjnej pozwoliły nam osiągnąć przełomowe wyniki w drugim kwartale tego roku. Marża EBITDA w Chinach wyniosła 16,7 proc. i była dwukrotnie wyższa, niż rok wcześniej. Obserwując sukces sieci Blue Frog na rynku chińskim, postanowiliśmy wprowadzić ten koncept do Europy. Jeszcze w tym roku nasi goście będą mieli okazję skorzystać z wyjątkowej oferty marki Blue Frog w Hiszpanii oraz Polsce.
Patrząc w przyszłość, wyniki Grupy AmRest w dużej mierze kształtowane powinny być przez utrzymujące się pozytywne trendy na głównych rynkach działalności. Dodatkowo, spodziewamy się przejściowej presji na marże wynikającej z ponoszonych kosztów nabycia i integracji przejmowanych biznesów. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że obecne wydatki ukierunkowane na poprawę jakości nabywanych sieci restauracji, przyniosą spodziewane efekty i przełożą się na wzrost wartości firmy w przyszłości.
Obecnie nasze wysiłki skoncentrowane są na finalizacji rozpoczętych projektów akwizycyjnych (KFC Francja oraz KFC i Pizza Hut Rosja) oraz integracji przejętych już firm. Intensywnie pracujemy także nad wprowadzeniem oferty naszych marek do serwisu pizzaportal.pl oraz dalszym rozwojem segmentu posiłków z dostawą do domu. Naszym priorytetem pozostaje również realizacja ambitnego planu przyspieszenia rozwoju organicznego. Zgodnie z wcześniejszą komunikacją, podtrzymujemy otwarcie minimum 200 restauracji w 2017 r.
Red. (źródło: AmRest)
Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ