Ministerstwo Zdrowia chce, aby emisja reklam piwa była możliwa dopiero po godzinie 23. Ma też obowiązywać całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym. Obecnie takie ograniczenie obowiązuje w wyszczególnionych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach.

Autorzy projektu argumentują, że konieczne jest to w celu zmniejszenia spożycia alkoholu w Polsce, które przewyższa średnią w krajach UE. Według danych Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadmiernie i szkodliwie alkohole raczy się ponad 3 mln Polaków, a z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że konsumpcja alkoholu w Polsce będzie rosła.

Przygotowany przez resort zdrowia projekt przewiduje wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie picie alkoholu zabronione jest w konkretnie wymienionych w ustawie miejscach: na ulicach, placach i w parkach, na terenie szkół, domów studenckich, zakładów pracy i w środkach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych w pociągu, w których można spożywać piwo i napoje do zawartości 4,5 proc. alkoholu.

Wydłużony ma zostać także czas, w którym obowiązuje zakaz emisji reklam piwa, tak, aby było to dozwolone dopiero po godzinie 23. Obecnie reklama piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze może być dokonywana między godziną 20 a 6. Ponadto na etykietach piwa i napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 proc. będzie musiał znaleźć się wykaz składników oraz informacja o wartości odżywczej i energetycznej.

Planowane jest jednoczesne zwiększenie uprawnień rad gminy w zakresie uchwalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczania sprzedaży między godziną 22. a 6. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ