10 października 2017 r. odbyła się oficjalna inauguracja trzeciej edycji ogólnopolskiego programu „ABC Zdrowego Żywienia”. Projekt, koordynowany przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, sfinansowany jest przez Fundację Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 308.871 euro.

W ramach programu przeprowadzono m.in. ogólnopolskie badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”. Wynika z niego, że poziom wiedzy żywieniowej wśród Polaków wzrasta, ale wciąż pozostaje niewystarczający – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmierną masą ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Ocena masy ciała dzieci z nadwagą i otyłością, zarówno w opinii samych dzieci jak i ich rodziców, odbiega od stanu faktycznego.

53 proc. badanych dzieci z nadwagą bądź otyłością przyznało, że ocenia swoją masę ciała jako przeciętną. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku opinii ich rodziców – bowiem ponad połowa (54 proc.) rodziców dzieci z nadwagą bądź otyłością uznało masę ciała ich dzieci za przeciętną.

Rodzice dzieci z nadwagą lub otyłością, częściej niż pozostali, stwierdzili także niską aktywność fizyczną swoich pociech. Ich zdaniem podstawową przyczyną nadwagi/otyłości u dzieci jest przede wszystkim złe odżywianie. Niepokojącym jest jednak fakt, że relatywnie rzadko uważają oni brak ruchu za ważną przyczynę nadmiernej masy ciała (48 proc.).

– Zrealizowane na potrzeby projektu badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzeba?” pokazało nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji żywieniowej, nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Mimo faktu, że dwie pierwsze edycje programu „ABC Zdrowego Żywienia”, zrealizowanego dzięki grantowi Fundacji Carrefour, przyniosły zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, to wciąż widoczna jest potrzeba dalszego kształcenia w tym zakresie – mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

Wyniki badania pokazują również, że dzieci matek z wyższym wykształceniem częściej mają niedowagę (17 proc.), w porównaniu z dziećmi matek z wykształceniem poniżej średniego (8 proc.), co może wynikać z dowiedzionej w literaturze, większej troski osób lepiej wykształconych o prawidłowy sposób żywienia. Wiąże się to z zakupem żywność lepszej jakości, która niejednokrotnie jest droższa, oraz dokładnym czytaniem etykiet produktów. Niepokojące jest jednak, że dbałość o zdrowe żywienie dzieci może być zbyt rygorystyczna i wtedy prowadzi ona do niedowagi dzieci. Uzyskane wyniki uzasadniają konieczność prowadzenia edukacji żywieniowej w szkołach, aby efektywnie zapobiegać zarówno nadwadze i otyłości, jak i niedożywieniu dzieci – konkludują eksperci.

Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” została przygotowana przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a finansowanie zapewniła Fundacja Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 308.871 euro. Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do wartościowych programów edukacyjnych.

Celem edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. W działania edukacyjne tej edycji programu „ABC Zdrowego Żywienia” włączeni zostaną również rodzice i nauczyciele oraz osoby z ich najbliższego otoczenia. Zajęcia poprowadzą eksperci z zakresu żywności i żywienia człowieka z ośmiu polskich ośrodków naukowych: Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Poznania, Gdyni, Lublina oraz Białej Podlaskiej.

– Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów. Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. W tej edycji przygotowaliśmy atrakcyjne materiały edukacyjne dla szkół i uczniów, zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie, a w planach mamy także przygotowanie atrakcyjnej aplikacji edukacyjnej na smartfony – wyjaśnia Robert Noceń, Sekretarz Generalny w Carrefour Polska.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ