Planowane zmiany w Kodeksie Wykroczeń mogą korzystnie wpłynąć na konkurencję w branży gastronomicznej. Rozszerzenie zakresu instytucji, które będą mogły weryfikować rzetelność fiskalizacji o Policję, Inspekcję Handlową i Straż Miejską, może zwiększyć efektywność kontroli w detalu.

Jednolite standardy wobec całego rynku i wsparcie dla uczciwej konkurencji, to cele, o których realizację zamierza zabiegać Związek Pracodawców HoReCa – informuje ZP HoReCa.

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu ( ZP HoReCa) jest organizacją branżową, która reprezentuje przedsiębiorstwa gastronomiczne działające na polskim rynku i za granicą. Powstała w 2016 r. z inicjatywy wiodących przedstawicieli branży gastronomicznej.

Jej główne założenia to:

  • Dbanie o wizerunek gastronomii w relacji z konsumentami, dostawcami i administracją.
  • Działanie w celu identyfikacji i skutecznego rozwiązywania problemów branży, w tym na rzecz przejrzystej legislacji i spójnej praktyki organów publicznych w zakresie działalności gastronomicznej.
  • Tworzenie warunków dla w pełni uczciwej konkurencji na rynku.

ZP HoReCa prowadzi też działania w celu promocji, budowania tożsamości oraz ochrony interesów przedsiębiorstw gastronomicznych.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ