AmRest Holdings SE poinformował, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy wyniosły w czwartym kwartale 2017 r. 1 mld 519 mln zł i były o 25,1 proc. wyższe, niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż w walutach lokalnych wzrosła o 28 proc.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w IV kw. 2017 r. pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników:

  • sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 r.,
  • sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 r.,
  • sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 r.,
  • 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 r. na rynku rosyjskim,
  • 37 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 r.,
  • spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o., w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 r. (łącznie 150 mln zł przychodów w IV kw. 2017).

Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w IV kw. 2017 wzrosły o 12,7 proc.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej w IV kw. 2017 wyniosła 745 mln zł, co stanowi wzrost o 18,7 proc. w porównaniu do IV kw. 2016. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 19,1 proc.

Przychody dywizji rosyjskiej w IV kw. 2017 osiągnęły wartość 177 mln zł i były o 31,1 proc. wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 37,5 proc. w porównaniu do IV kw. 2016.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w IV kw. 2017 ukształtowała się na poziomie 515 mln zł i była o 35,9 proc. wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 40,6 proc.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, w IV kw. 2017 wyniosły 251 mln zł i były o 10,1 proc. wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 14,0 proc.

Przychody na rynku chińskim w IV kw. 2017 osiągnęły poziom 65 mln zł i były o 7,9 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 18,0 proc. w walutach lokalnych).

Przychody segmentu Unallocated w IV kw. 2017 wyniosły 18 mln zł i były o 34,9 proc. wyższe, niż przed rokiem.

Źródło: AmRest

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ