AmRest, największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, dokonała podsumowania działalności w minionym roku. Ogłosiła wyniki finansowe Grupy wypracowane w 2017 r.

Podsumowanie:

  • 210 restauracji otwartych w 2017 roku, łączna liczba restauracji na dzień 8 marca 2017 to 1 647,
  • Wzrost przychodów o 25% do 5 266 mln zł (€ 1 237 mln),
  • Wzrost zysku EBITDA o 13% do 630 mln zł (€ 148 mln),
  • Marża EBITDA na poziomie 12%,
  • Zysk netto na poziomie 182 mln zł[2] (€ 43 mln),
  • Stosunek długu netto do zysku EBITDA na poziomie 2,21.

Komentarz zarządu Grupy AmRest:

Po raz kolejny niezmiernie miło nam zaprezentować Państwu wyniki Grupy AmRest osiągnięte w minionym roku. Konsekwentna realizacja założeń zdywersyfikowanego rozwoju firmy przyczyniła się do znacznego wzrostu skali naszej działalności oraz umocnienia marż na wielu z naszych głównych rynków.
W 2017 r. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 5,3 bln zł i były o 25% wyższe niż przed rokiem. Wynik ten osiągnęliśmy dzięki stabilnie rosnącym trendom sprzedaży porównywalnej, rekordowej liczbie otwarć restauracji oraz udanym akwizycjom na rynkach Europy Zachodniej i Rosji. Zysk EBITDA Grupy wzrósł w 2017 roku o 13% osiągając 630 mln zł. Jednocześnie po raz kolejny udało nam się osiągnąć 20% poprawę zyskowności w biznesie bazowym (po wyłączeniu wpływu transakcji M&A). 
W minionym roku koncentrowaliśmy się realizacji planu podwojenia wielkości firmy w ciągu trzech lat. Rozwój ten, oparty na trzech filarach: dynamicznym wzroście biznesu bazowego, akwizycjach oraz inwestycjach w platformy cyfrowe, wspiera naszą długofalową wizję bycia wiodącym operatorem restauracji w Europie.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przyspieszyliśmy tempo rozwoju organicznego, otwierając w 2017 roku 210 restauracji (146 rok wcześniej). Oprócz dynamicznej ekspansji sieci KFC i La Tagliatella, zwiększyliśmy również inwestycje w marki Starbucks i Pizza Hut. Posiadane prawa masterfranczyzy na rozwój konceptów Pizza Hut Delivery i Pizza Hut Express na rynki Europy Środkowej, Niemiec i Francji istotnie zwiększyły potencjał do dalszego rozwoju tej marki.
W minionym roku weszliśmy na trzy nowe rynki dzięki otwarciu restauracji La Tagliatella w Portugalii oraz naszych pierwszych lokali KFC w Austrii i Słowenii. Jednocześnie udało nam się wprowadzić sieć Pizza Hut do Czech oraz otworzyć pierwsze restauracje Blue Frog w Hiszpanii i Polsce. Dostrzegając ogromny potencjał rynkowy, w 2018 roku planujemy podtrzymać dynamiczne tempo rozwoju organicznego, otwierając min. 300 nowych restauracji.
W zeszłym roku zwiększyliśmy naszą aktywność obszarze M&A, z sukcesem realizując dziewięć transakcji i poszerzając nasz portfel o ponad 250 restauracji, głównie w obrębie marek KFC i Pizza Hut. Zwiększyliśmy też naszą ekspozycję na perspektywiczne rynki Europy Zachodniej. Świadomi czekających nas wyzwań integracyjnych wierzymy, że rozwój przejętych biznesów istotnie przybliży nas do realizacji wizji wiodącego operatora
restauracyjnego w Europie.
W minionym roku kontynuowaliśmy również inwestycje w platformy cyfrowe, pozwalające nam na bliższą interakcję z klientami i lepsze zrozumienie ich potrzeb. Przykładem innowacji w tym obszarze było wdrożenie funkcjonalności „Skip the Line” w mobilnej aplikacji KFC Polska, pozwalające skrócić czas zamawiania i odbioru dań w naszych restauracjach.
Świadomi trendów w segmencie posiłków z dostawą, zawarliśmy strategiczne porozumienie z Delivery Hero. Nabycie 51% udziałów w Pizzaportal.pl oraz ścisła współpraca z Delivery Hero w Czechach i na Węgrzech pozwoli nam nie tylko dynamicznie rozwijać segment dostaw, ale będzie również źródłem nowej jakości dla naszych gości. 
W przyszłości zamierzamy kontynuować dotychczasowe kierunki rozwoju, umacniając naszą pozycję na europejskich rynkach restauracyjnych. Głównym filarami wzrostu pozostają dynamiczny rozwój organiczny, integracja przejętych biznesów, a także potencjalne dalsze przejęcia i akwizycje, mające wzmocnić portfel Grupy AmRest. Jednocześnie inwestować będziemy w rozwój platform cyfrowych i aplikacji mobilnych zwiększających możliwości interakcji z klientami.

Red. (źródło: AmRest)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ