AmRest w III kw. 2018 r. odnotował 18 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu z 20,2 mln euro zysku rok wcześniej.

Jak informuje w raporcie spółka, wynik EBITDA wyniósł 49,7 mln euro, wobec 47,1 mln euro zysku rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA odpowiednio: 51,6 mln euro w stosunku do 49,2 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,3 mln euro w III kw. 2018 r., wobec 318,5 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 30,2  mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu z 33,2 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 mld 104 mln euro, w zestawieniu z 878,7 mln euro rok wcześniej.  Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 123,7 mln euro, wobec 109,4 mln euro, zaś skorygowana EBITDA odpowiednio: 131,4 mln euro, wobec 115,7 mln euro.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 6 mln euro wobec 1,9 mln euro zysku rok wcześniej.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ