Od roku szkolnego 2017/2018 nowy program dla szkół, promujący wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, ma zastąpić programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Agencja Rynku Rolnego przeprowadziła wśród szkół podstawowych ankietę dotyczącą realizacji programów.

Ankieta została przeprowadzana w dniach 15–31 marca 2017 r. i miała charakter anonimowy. Wzięło w niej udział ok. 8,3 tys. szkół, zarówno tych, które dotychczas brały udział w programach szkolnych realizowanych przez ARR, jak i szkół, które w tych programach nie uczestniczyły.

Preferencje dzieci

Ankiety potwierdziły, iż zarówno owoce i warzywa, jak i mleko są chętnie spożywane przez dzieci. Takiej odpowiedzi udzieliło ok. 97 proc. szkół uczestniczących w obydwu programach. W pozostałych przypadkach, zarówno w przypadku mleka, jak i owoców i warzyw, jako powody niechętnego spożywania udostępnianych produktów wymieniano głównie: dzieci deklarują, że nie lubią mleka/wybranych owoców i warzyw oraz małe urozmaicenie produktów. W związku z powyższym wskazane są zmiany w ramach nowego programu dla szkół zmierzające do urozmaicenia asortymentu produktów udostępnianych dzieciom.

Produkty w szkole

  • Jednym z głównych założeń programów szkolnych jest to, iż dzieci spożywają udostępnione im produkty w szkole, razem z innymi rówieśnikami. Założenie to jest bardzo ważnym atutem programu, ponieważ dla dzieci w szkołach podstawowych rówieśnicy jako wzorzec postaw są bardzo silnym bodźcem. Przykład kolegów i koleżanek jedzących owoce i warzywa/pijących mleko bardzo silnie wpływa na kształtowanie się zwyczajów żywieniowych dzieci.
  • Tymczasem wyniki ankiety wykazały, iż owoce i warzywa w 20 proc., a mleko w 25 proc. szkół są jedynie częściowo spożywane w szkole, a częściowo są zabierane do domu. Przy czym w przypadku programu Mleko w szkole sporadycznie ma to miejsce w ok. 36 proc. szkół, a w programie Owoce i warzywa w szkole w 29 proc. szkół.
  • Sytuacja ta prowadzi zarówno do osłabienia efektu edukacyjnego programu i jego skuteczności, jak również prowadzi do ewentualnych nieuzasadnionych skarg związanych z jakością owoców i warzyw. Produkty owocowo-warzywne, jeśli nie są zjedzone przez dzieci zaraz po ich przywiezieniu przez dostawcę, a zamiast tego są cały dzień np. przechowywane przez dziecko w plecaku, tracą swoje walory jakościowe. Prowadzi to do skarg rodziców na niewystarczającą jakość produktów, która w takim przypadku wynika jednak z niewłaściwego postępowania szkoły.
  • W związku z powyższym w ramach nowego programu dla szkół planowane jest wzmocnienie edukacji szkół i nauczycieli, co do właściwej realizacji programu, w tym wydanie przystępnego poradnika pokazującego krok po kroku, jak program powinien być realizowany.

Jakość owoców i warzyw

  • Zdecydowana większość szkół (74 proc.) deklarowała, iż nie miała problemów z jakością dostarczonych owoców i warzyw lub miała je jedynie sporadycznie (23 proc.). 99 proc. szkół deklarowało, że każdorazowo sprawdza jakość dostarczonych owoców i warzyw. Niepokojący jest natomiast fakt, iż ok. 46 proc. szkół deklaruje, że dostawca nigdy nie wymieniał produktów o wątpliwej jakości, a 8 proc. szkół, iż dostawca robił to jedynie czasami (46 proc. szkół deklaruje, iż dostawca robił to zawsze gdy była taka potrzeba).
  • Ponadto 72 proc. szkół deklaruje, iż nie zgłaszało takich sytuacji do OT ARR, a 19 proc. nie wiedziało, że takie przypadki należy zgłaszać do OT ARR. Sytuacja ta miała miejsce pomimo, iż zasady postępowania w sytuacjach, gdy dostarczone produkty są wątpliwej jakości określone są w Warunkach uczestnictwa w ww. programie. Ponadto na początku roku szkolnego szkołom uczestniczącym w programie przypominane są najważniejsze zasady udziału w programie.
  • Wyniki te wskazują, iż należy wzmocnić świadomość szkół, co do schematu postępowania w przypadku tak istotnego aspektu programu, jakim jest jakość dostarczanych produktów.

Patrz: Raport

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ