19 września rozpoczął się w Warszawie XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców. Wydarzenie organizowane co roku w innym miejscu na świecie tym razem odbywa się w Polsce, gdzie uznani eksperci merytoryczni z 30 krajów świata omawiają tematy związane m.in. ze spożyciem oraz wartością odżywczą warzyw i owoców, a także światowe trendy w konsumpcji warzyw i owoców. W pierwszych godzinach Kongresu została podpisana deklaracja na rzecz wspierania oraz promowania idei spożycia owoców i warzyw.

Warzywa i owoce powinny stanowić podstawę zbilansowanej diety, niestety niskie spożycie produktów z tych grup stanowi problem globalny. W większości krajów Europy i na świecie nie spożywa się owoców i warzyw w wystarczających ilościach – konsumpcja jest niższa niż rekomendowane przez WHO minimum 400 g dziennie na osobę. Dlatego kraje prowadzą działania na rzecz zwiększenia spożywania produktów z tych grup, w celu poprawy jakości życia.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu przedstawiciele państw członkowskich sojuszu AIAM5 podpisali wypracowaną wcześniej Deklarację. W dokumencie tym zobowiązano się wspierać wszelkie działania oraz inicjatywy promocyjno-informacyjne, mające na celu zwiększenie spożycia warzyw i owoców poprzez wymianę dobrych praktyk, w szczególności popularyzację idei „5 a day”. Jest to szczególnie ważne, ze względu na to, że warzywa i owoce mają realne znaczenie w walce z chorobami dietozależnymi oraz chorobami niezakaźnymi. Dlatego też w Deklaracji członkowie Sojuszu zobowiązują się m.in. do wspierania inicjatywy Międzynarodowego Roku Warzyw i Owoców poprzez skierowane do krajowych rządów działań podejmowanych w ramach Globalnego Planu Działania na rzecz Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych 2013-2020 (Global Plan of Action for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020).

– Naszym celem jest zwrócenie uwagi rządów poszczególnych krajów, instytucji i władz międzynarodowych oraz przedstawicieli różnych sektorów na to, jak ważnym tematem jest kwestia spożycia warzyw i owoców. Co roku spotykamy się na Kongresie, by podsumować nasze aktywności oraz podpisać Deklarację dotyczącą tego, czym zajmowaliśmy się w ciągu całego roku – stwierdził Manuel Monino Gomez koordynator AIAM5 Globalnego Sojuszu na rzecz Promocji Konsumpcji Owoców i Warzyw „5 a day”.

W trakcie Kongresu dr Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlamentu Europejskiego pogratulował organizatorom, że udało im się nadać problematyce spożycia warzyw i owoców tak ważną rangę. Podkreślił, że jest to możliwe zarówno dzięki corocznym spotkaniom, jak i codziennej pracy ich uczestników i organizatorów.

– Warzywa i owoce wymagają wsparcia zarówno na arenie międzynarodowej, m.in. ze strony Unii Europejskiej, jak też np. ze strony instytucji edukacyjnych, ponieważ należy umiejętnie wdrażać edukację na temat roli warzyw i owoców w codziennej diecie – zwrócił uwagę Czesław Siekierski.

O istotnej roli edukacji, także wśród najmłodszych mówił prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, który od lat prowadzi kampanie edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa i szkół.

– Dzięki prowadzonym przez nas programom edukacyjnym otyłość wśród dzieci spadła o 3 proc., co pokazuje, że inwestycje w programy informacyjne zwracają się w postaci polepszenia stanu zdrowia – ocenił Mirosław Jarosz.

Podpisując Deklarację każde z państw, także Polska, zobowiązuje się, że owoce i warzywa należy uznać za priorytet w polityce promocji zdrowia oraz polityce zapobiegania i kontroli chorób związanych z odżywianiem, nawyków żywieniowych

– Jesteśmy zobowiązani, że będziemy dbać o poprawę warunków ekonomiczno-społecznych, wspierać lokalną produkcję rolną, edukować w zakresie żywienia oraz inicjować, popularyzować i wspierać prace naukowe związane z potwierdzeniem właściwości owoców i warzyw i ich rozpowszechnianiem szerokiemu gronu odbiorców – podkreślił Julian Pawlak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ